Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Nasze zobowiązanie

Firma Szkółka Piłkarska Football Talents rozumie, jak ważna dla jej klientów jest prywatność. Football Talents stara się w jasny sposób informować o tym, jak są gromadzone, wykorzystywane, ujawniane, przesyłane i przechowywane dane osobowe Użytkownika.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich urządzeń i witryn firmy Football Talents Filip Dzięciołowski, platform obsługi klienta lub innych aplikacji internetowych, które odwołują się lub odsyłają do niej (łącznie „Usługi” firmy Football Talents).
Zasady wyrażone w Polityce Prywatności obowiązują niezależnie od tego, czy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług za pośrednictwem komputera, telefonu komórkowego, tabletu, telewizora, urządzenia domowego czy innego urządzenia.
Poniżej wskazujemy na kluczowe obszary i zasady regulowane w Polityce Prywatności.

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych, należy kliknąć w odpowiedni nagłówek lub odnaleźć odpowiednie informacje w treści poniżej.

Gromadzone informacje

W związku z Usługami Football Talents Filip Dzięciołowski gromadzi różnego rodzaju informacje, w tym:
informacje przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika;
informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z Usług; oraz
informacje otrzymywane przez Football Talents ze źródeł zewnętrznych.

Football Talents może również prosić o odrębną zgodę na gromadzenie danych Użytkownika lub osobno powiadomić Użytkownika o tym, jak gromadzi jego dane osobowe w sposób, którego nie opisano w niniejszej Polityce, zgodnie z zasadami i politykami przewidzianymi dla dodatkowych usług.

Wykorzystywanie i udostępnianie informacji

Gromadzone informacje są wykorzystywane między innymi w celu:
świadczenia żądanych Usług;
lepszego zrozumienia klientów, aby Football Talents mógł oferować im najbardziej odpowiednie informacje, usługi i obsługę; oraz
oferowania dostosowanych treści i reklam za odrębną zgodą Użytkownika, jeśli jest to wymagane.

Football Talents może udostępniać informacje Użytkownika:
podmiotom z grupy Football Talents (Football Talents S.C. Football Talents, Stowarzyszenie Football Talents;
partnerom biznesowym — zaufanym firmom, które mogą przekazywać informacje o produktach i usługach, które mogą zainteresować Użytkownika, o ile Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę;
usługodawcom — firmom świadczącym usługi na rzecz lub w imieniu KPW INVESTMENTS;
organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa lub w zakresie w jakim jest to konieczne w celu ochrony Football Talents i jej klientów.

Dodatkowe informacje o określonych produktach i usługach

Chociaż niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do wszystkich Usług oferowanych przez Football Talents, Football Talents dostarczy również Użytkownikowi szczególne dodatki dotyczące poufności, które zawierają uzupełniające informacje o praktykach związanych z określonymi Usługami, jeśli jest to konieczne. Dodatki te odnoszą się do korzystania przez Użytkownika z Usług, których dotyczą.

Kontakt z firmą

Firma Football Talents z siedzibą w Warszawie 02-777 ul. Polaka 5/73
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Centralną Ewidencję Działalnosci Gospodarczej dla Warszawy – pod numerem  REGON 141009569, NIP 9512059722.
W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować na adres wskazany powyżej lub drogą elektroniczna na adres e-mail: filip@ftschool.pl